Hoe werken we

Hoe werken we

Ervaren deskundigen op de terreinen Wonen, Zorg & Welzijn, Veiligheid & Verkeer komen samen in 3 commissies. De commissies vormen een zeer belangrijk deel van het Seniorenplatform. De voorzitters maken deel uit van het dagelijks bestuur, dat verder bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en algemene leden. Het dagelijks bestuur komt maandelijks bijeen, is gesprekspartner van de gemeente, woningbouwverenigingen en instellingen op het terrein van zorg en welzijn. Het bestuur signaleert problemen, zoekt naar mogelijke oplossingen en adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die de senioren in de gemeente raken. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de seniorenorganisaties Heuvelrug Senioren, KBO en PCOB.