KBO-PCOB (KBO)

KBO-PCOB is met meer dan een kwart miljoen leden de grootste senioren-organisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren. KBO-PCOB maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

De belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:

  • Zorg, wonen en welzijn
  • Veiligheid
  • Digitalisering
  • Koopkracht
  • Zingeving

Naast de landelijke belangenbehartiging biedt KBO-PCOB ook aantrekkelijk ledenvoordeel en service voor leden.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de KBO, afdeling Utrechtse Heuvelrug gevestigd, waarvan het bestuur bestaat uit :

Voorzitter: Cees de Graaff, tel. 0343 - 52.04.34 / 06 - 25.57.71.30. ; cngraaff@dds.nl

Secretaris: Gerard van de Ven, tel. 0343 - 51.87.38 / 06 - 23.66.61.63 ; G.v.d.Ven19@kpnplanet.nl

Penningmeester: Ger Hoogerwerf, tel. 030 - 26.84.211 / 06 - 28.57.84.13 ; ger.hoogerwerf@ziggo.nl

Bestuurslid: Sjaan van Zanten - van der Poel, tel. 0343 - 51.11.55 ; sjaanzanten@gmail.com

Bestuurslid: Mathieu van Meijel, tel. 0343 – 51.82.49 / 06 – 10.69.48.82; vanmeijel@gmail.com

Neem gerust contact met hen op als u meer wilt weten of suggesties hebt.

Vaste activiteiten:

  • Fietsen, 2x per jaar
  • Kaarten (Klaverjassen en Jokeren), 1x per maand in gebouw Nieuw Salem achter de Grote Kerk aan de Hoofdstraat. Aanvang 14.00 uur to ca. 17.00 uur. Deelname is € 2,50 per keer. Organisatie door de gezamenlijke ouderenbonden, KBO, PCOB en Heuvelrug Senioren.
  • Internetcafé, maandagmiddag en woensdagmorgen, in Woon- en zorgcentrum Sparrenheide, Sparrenheide 1 in Driebergen, met computerfaciliteiten en internet, bedoeld als hulpverlening voor de senioren van de Utrechtse Heuvelrug.

De leden van de KBO ontvangen maandelijks tegelijk met het magazine ”Nestor“ een maandbrief van haar afdeling : klik hier voor de laatste maandbrief.