Waar staan we voor

Waar staan we voor

• Signalering

• Constructieve gesprekspartner zijn

• Advisering

• Voorlichting geven of bepleiten

• Samenwerking waar mogelijk

• Contacten onderhouden, ook met politiek, media en publiek