Wat we doen

Wat we doen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat in de provinciale top 3 van gemeenten met de meeste senioren. Achttienduizend van de bijna 49.000 inwoners zijn 55+. Het Seniorenplatform richt zich vooral op de terreinen van Wonen, Zorg & Welzijn en Veiligheid & Verkeer . Daarnaast komen ook mobiliteit en veiligheid vaak aan de orde. Op al deze terreinen verzorgt het Seniorenplatform ook voorlichting, al dan niet via de lokale ouderenorganisaties. Voor al deze activiteiten ontvangt het platform een bescheiden gemeentelijke subsidie.