Seniorenplatform Heuvelrug

WELKOM!

Welkom bij het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug

Wij zijn een stichting opgericht om de belangen van senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te behartigen. De stichting werkt met een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur, de commissie "Wonen" , de commissie "Zorg en Welzijn", de commissie "Veiligheid en verkeer" , bestaande uit ervaren (meestal gepensioneerde) mensen, die tijd en energie willen steken in deze belangenbehartiging.