Seniorenplatform Heuvelrug

Welkom bij het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug

Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug, een stichting opgericht om de belangen van senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug te behartigen, bestaande uit ervaren (meestal gepensioneerde) mensen, die tijd en energie willen steken in deze belangenbehartiging.


Wie zijn wij?

De stichting is gevormd door de seniorenorganisaties Heuvelrug Senioren, KBO en PCOB. De KBO/PCOB hebben landelijk 250.000 leden en zijn de grootste ouderen belangenorganisatie in Nederland, Er zijn hier 4 lokale afdelingen (Amerongen, Doorn, Driebergen/ Maarn-Maarsbergen en Leersum.De ouderenorganisaties Heuvelrug Senioren en KBO zijn gemeente-breed georganiseerd. Samen hebben de seniorenorganisaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug circa 2500 leden.

Wat doen we en waar staan we voor?

Wat wij doen

De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat in de provinciale top 3 van gemeenten met de meeste senioren. Achttienduizend van de bijna 49.000 inwoners zijn 55+. Het Seniorenplatform richt zich vooral op de terreinen van Wonen, Zorg & Welzijn en Veiligheid en Verkeer . Daarnaast komt ook mobiliteit regelmatig aan de orde. Op deze terreinen organiseert het Seniorenplatform voorlichtingsbijeenkomsten, al dan niet via de lokale ouderenorganisaties. Voor haar activiteiten ontvangt het platform een bescheiden gemeentelijke subsidie.

Waar staan we voor?

  • Signalering

  • Constructieve gesprekspartner zijn

  • Advisering

  • Voorlichting geven of bepleiten

  • Samenwerking waar mogelijk

  • Contacten onderhouden, ook met politiek, media en publiek

Hoe zijn wij georganiseerd?

De leden van deze 3 commissies zijn deskundigen op het gebied van Wonen, Zorg & Welzijn en Veiligheid en Verkeer.De commissies vormen een zeer belangrijk deel van het Seniorenplatform.

De voorzitters van deze commissies maken deel uit van het dagelijks bestuur, dat verder bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 1 of meer algemene leden. Het dagelijks bestuur komt maandelijks bijeen, is gesprekspartner van de gemeente, woningbouwverenigingen en instellingen op het terrein van zorg en welzijn. Het bestuur signaleert problemen, zoekt naar mogelijke oplossingen en adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken die de senioren in de gemeente raken.

Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale seniorenorganisaties Heuvelrug Senioren, KBO en PCOB.