Seniorenplatform Heuvelrug

Samenwerkende organisaties Heuvelrug Senioren, PCOB en Unie KBO

De stichting Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug wordt gevormd door de volgende seniorenorganisaties: Heuvelrug Senioren, PCOB en Unie KBO. Deze ouderenorganisaties vertegenwoordigen samen circa 2500 leden.

Het Seniorenplatform komt op voor de belangen van alle senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het is – namens de ouderenorganisaties - de spreekbuis naar gemeente en andere belangenorganisaties. De expertise richt zich vooral op de terreinen van zorg & welzijn en van wonen & mobiliteit. Het seniorenplatform werkt uitsluitend met vrijwilligers: professionals met ervaring.

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug wonen ruim 18.000 senioren boven de 55 jaar. Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder is circa 11300 en is daarmee ruim 23% van de totale bevolking.

NIEUWS

Inventariserend Onderzoek "Woonwensen van 55-plussers" op 13 maart 2018 aangeboden aan wethouder Gerrit Boonzaaijer. Voor het onderzoeksrapport zie bij "Jaarverslagen en meer".


Blijverslening Op woensdagmiddag 15 november jl organiseerden het Seniorenplatform en de gemeente Utrechtse Heuvelrug samen een voorlichtingsmiddag over de Blijverslening. Levensloopbestendig maken, dat is het doel. Want de overheid en de ... (lees meer)


Het Seniorenplatform en de Raadsverkiezingen in maart 2018. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn politieke partijen bezig met het schrijven van verkiezingsprogramma’s. Net als vier en acht jaar geleden wil het Seniorenplatform in deze ... (lees meer)