Heuvelrug Senioren

De vereniging Heuvelrug Senioren is op 17 augustus 2016 opgericht door en voor senioren in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het is een zelfstandige, algemene ouderenvereniging die de volgende zaken nastreeft:

  • organiseren van recreatieve, culturele en sportieve activiteiten
  • bestrijden van eenzaamheid, mogelijkheden bieden om sociale contacten te onderhouden
  • individuele ondersteuning en advisering op gebied van zorg, welzijn en wonen Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA)
  • actieve inzet van leden middels vrijwilligerswerk
  • communicatie met leden via nieuwsbrief en website
  • lokale samenwerking met andere lokale seniorenorganisaties en lokale belangenbehartiging via het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug
  • verenigingsstructuur waar de leden het voor het zeggen hebben

Voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld onze activiteiten en landelijke belangenbehartiging, zie onze website: https://www.heuvelrugsenioren.nl/


KLIK HIER DAN KOMT U OP DE WEBSITE VAN HEUVELRUG SENIOREN BIJ DE NIEUWSBRIEVEN.