KBO-PCOB 

KBO-PCOB is met meer dan een kwart miljoen leden de grootste senioren-organisatie van Nederland. Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige  positie van senioren. KBO-PCOB maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

De belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:

Naast de landelijke belangenbehartiging biedt KBO-PCOB ook aantrekkelijke ledenvoordelen en service voor leden.

De KBO-PCOB Utrechtse Heuvelrug heeft nieuwe website.

Zie  www.kbo-pcob-Seniorenheuvelrug.nl