KBO Utrechtse  Heuvelrug

klik op Nieuws

De KBO (landelijk tot lokaal) zet zich ervoor in, dat zijn leden mee kunnen blijven doen in deze samenleving. De belangrijkste aandachtspunten zijn in trefwoorden:

·       Thuis (wonen, zorg en welzijn): Comfortabele huisvesting om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, waar nodig met ondersteuning of kleinschalige opvang voor kwetsbare senioren. Mobiliteit en toegankelijkheid zijn hierbij kernbegrippen.

·       Geld (koopkracht): De ontwikkeling van de koopkracht vraagt om gelijke behandeling, ook om voorzieningen voor de toekomst te kunnen treffen

·       Veilig (in en om huis): maar ook op straat en op de digitale snelweg

·       Digitaal (digitalisering en techniek): Een deel van de oudste generaties heeft geen computer of iPad of heeft er weinig ervaring mee. Kennis en kunde is belangrijk oom mee te kunnen blijven doen in de samenleving.

·       Zingeving (levensvraagstukken): Het past bij de oudere leeftijd om in balans terug te kijken op wat het leven heeft gebracht. Met vragen over de veranderende samenleving, over afhankelijkheid en over eenzaamheid, maar ook over wat je nog voor elkaar (familie, vrienden en omgeving) kunt betekenen.

Op al deze punten voelen zowel de lokale afdeling (Utrechtse Heuvelrug) als de landelijke KBO verantwoordelijkheden. Op lokaal niveau zijn we zeer afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor! Het aantal vrijwilligers is echter beperkt. Daarom is het verstandig om de krachten te bundelen met andere ouderenbonden, in het bijzonder de PCOB. Op die manier kunnen we onze vrijwilligers optimaal inzetten, ook op langere termijn. Op landelijk niveau is er al een nauwe samenwerking tussen KBO en PCOB. Op lokaal niveau verkennen we nu de mogelijkheden voor nauwere samenwerking gericht op de uitvoering van activiteiten. 

 

 
In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de KBO, afdeling Utrechtse Heuvelrug gevestigd, waarvan het bestuur bestaat uit :

Voorzitter: Cees de Graaff, tel. 0343 - 520434 / 0625577130. ; cngraaff@dds.nl

Secretaris: Rob van den Hoek, tel.0640649074 rvdenhoek@gmail.com

Penningmeester: Clemens Festen tel. 0620611184 c.festen@gmail.com

Bestuurslid: Jose Keijzer tel. 0637616056 jcekeijzer@gmail.com (evenementen)

Bestuurslid: Richard Postma, tel. 0343 – 516906 /0637445311 burmezen@outlook.com (Communicatie en PR)

Neem gerust contact met hen op als u meer wilt weten of suggesties hebt.

Vaste activiteiten:

De leden van de KBO ontvangen maandelijks tegelijk met het  ”KBO-PCOB" magazine een nieuwsbrief  : zie Nieuwsbrieven

De KBO-PCOB Utrechtse Heuvelrug heeft nieuwe website.

Zie  www.kbo-pcob-Seniorenheuvelrug.nl