PCOB 

De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van senioren in de maatschappij. Normen en waarden zijn onderscheidend in ons werk als PCOB, zowel landelijk als regionaal. Dat doen we al meer dan 50 jaar. Omzien naar elkaar, rechtvaardigheid, rentmeesterschap, deze waarden inspireren mensen om samen de maatschappij leefbaar te houden.

Met het lidmaatschap maak je het mogelijk dat de PCOB een sterke organisatie is die staat voor de belangenbehartiging nu en in de toekomst. Belangenbehartiging op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn, financiën, identiteit, vervoer.De PCOB heeft in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de dorpen een afdeling:

Bestuur:

PCOB-Amerongen: Leo Faber (voorzitter) en  Emmy van Wijngaarden (lid)

PCOB-Driebergen- Maarn Maarsbergen- Doorn/Langbroek  : vacant (voorzitter), Rijk Roelofse (lid) en BramDekker(secretaris)

PCOB-Leersum: Let Bleijenberg (voorzitter) en To Roubos-van Brenen (secretaris)

De KBO-PCOB Utrechtse Heuvelrug heeft nieuwe website.

Zie  www.kbo-pcob-Seniorenheuvelrug.nl