PCOB

De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van senioren in de maatschappij. Normen en waarden zijn onderscheidend in ons werk als PCOB, zowel landelijk als regionaal. Dat doen we al meer dan 50 jaar. Omzien naar elkaar, rechtvaardigheid, rentmeesterschap, deze waarden inspireren mensen om samen de maatschappij leefbaar te houden.

Met het lidmaatschap maak je het mogelijk dat de PCOB een sterke organisatie is die staat voor de belangenbehartiging nu en in de toekomst. Belangenbehartiging op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn, financiën, identiteit, vervoer.De PCOB heeft in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in alle dorpen een afdeling:

Bestuur:

PCOB-Amerongen: Leo Faber (voorzitter) en Emmy van Wijngaarden (lid)

PCOB-Doorn/Langbroek: Rijk Roelofse (voorzitter) en Adrie Peterse (secretaris)

PCOB-Driebergen: Arie Kliphuis (voorzitter) en Bram Hijmans (secretaris)

PCOB-Maarn Maarsbergen (zie PCOB-Driebergen)

PCOB-Leersum: Let Bleijenberg (voorzitter) en To Roubos-van Brenen (secretaris)

De PCOB-Driebergen heeft een eigen website waarop ook de maandelijkse Nieuwsbrief is te vinden.

Zie www.pcobdriebergen.nl